CapMan perustaa CapMan for Good -säätiön eriarvoisuuden ehkäisemiseksi

lokakuu 23, 2019

Tänä vuonna on kulunut 30 vuotta CapManin perustamisesta. Sen kunniaksi CapMan on perustanut säätiön nimeltä CapMan for Good, jonka myötä hyvän elämän edellytykset ovat hieman helpommin kaikkien saavutettavissa. CapMan for Good toimii itsenäisesti ja koordinoi CapManin hyväntekeväisyystoimintaa.  

Säätiön tarkoituksena on yrittäjyyttä, kouluttautumista tai muuta toimeliaisuutta tukemalla edistää sosiaalisista, terveydellisistä tai muista olosuhteista johtuen avun tarpeessa olevien tahojen hyvinvointia. Säätiö harjoittaa tarkoituksensa mukaista toimintaa pääasiassa Pohjoismaissa, mutta voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla hankkeita ja toteuttamalla projekteja, jotka konkreettisesti parantavat vastaanottajan hyvinvointia ja jotka tukevat yhteiskunnallista hyvinvointia laajemmin.

”CapManin olemassaoloa on määrittänyt tapamme olla osa yhteiskuntaa myös liiketoimintamme ulkopuolella. Nyt hyvinvointi jakautuu väestön keskuudessa yhä eriarvoisemmin ja heikompiosaisuus heijastuu erityisesti sellaisissa sosioekonomisissa ryhmissä, jotka jäävät helposti työmarkkinoiden ulkopuolelle tai asunnottomiksi, tai joiden valmiudet suorittaa perustutkinto on selkeästi muita ryhmiä alhaisemmat. Yritysten verkostoilla on entistä suurempi merkitys ja niiden avulla voimme suoraan vaikuttaa siihen ympäristöön, jossa toimimme. Tämän takia halusimme 30 toimintavuoden kunniaksi perustaa säätiön, joka toiminnallaan tukee yrittäjyyttä ja kouluttautumista helposti syrjäytyvien keskuudessa”, kertoo CapManin toimitusjohtaja ja CapMan for Good -säätiön hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig.  

CapMan Oyj lahjoitti säätiölle sen peruspääoman, 200 000 euroa.