Yhteistyö ja verkostot
muutoksen mahdollistajina.

Tietoa säätiöstä

Visiomme on luoda hyvinvointia yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle lähtötilanteesta riippumatta, askel kerrallaan.

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on turvallinen, osaava ja luotettava, luoden rakenteet menestykselle sekä yksilö- että yritystasolla.

Hyvinvointi ei kuitenkaan ole kaikkien saavutettavissa yhtenevästi. Sekä henkilökohtaiset että rakenteelliset haasteet voivat johtaa siihen, että täysi potentiaali jää saavuttamatta. Riittävän ja oikein ajoitetun tuen puuttumisella saattaa olla kauaskantoiset vaikutukset. 

Tämä on yksilöllinen tragedia ja häiritsee lisäksi yhteiskunnan vaurastumista. Haluamme toiminnallamme saada aikaan pysyviä muutoksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan tavassa toimia, täten taaten tasa-arvoisen mahdollisuuden hyvinvointiin jokaiselle.

Tarkoitus

Edistämme yhteiskunnallista hyvinvointia tukemalla yrittäjyyttä, kouluttautumista ja toimeliaisuutta erityisesti vähäosaisempien keskuudessa.

Säätiön tarkoituksena on yrittäjyyttä, kouluttautumista tai muuta toimeliaisuutta tukemalla edistää sosiaalisista, terveydellisistä tai muista olosuhteista johtuen avun tarpeessa olevien tahojen hyvinvointia. Toiminnallaan säätiö edistää hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä. Säätiö harjoittaa tarkoituksensa mukaista toimintaa pääasiassa Pohjoismaissa, mutta voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti.

Joskus apu on tarpeen potentiaalin saavuttamiseksi.

Mitä teemme?

Käytännönläheistä pohjoismaisten yhteiskuntarakenteiden vahvistamista yrittäjyyttä, koulutusta ja toimeliaisuutta tukemalla.

Toteutamme tarkoitustamme tukemalla hankkeita ja toteuttamalla projekteja, jotka konkreettisesti parantavat vastaanottajan hyvinvointia ja jotka tukevat yhteiskunnallista hyvinvointia laajemmin.

Kyse voi olla esimerkiksi koulutusvälineiden keräämisestä ja lahjoittamisesta resurssipulasta kärsivälle koululle tai maahanmuuttajataustaisen yrittäjän mentoroinnista, tai muusta toiminnasta, jonka hyvinvointivaikutukset kantavat yksittäistä yksilöä pidemmälle.

CapMan for Good on yhteisöllinen säätiö, ja toimimme yhteistyössä CapManin työntekijöiden ja verkostojen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskitymme toiminnassamme kolmeen toimintamuotoon:  

Yksittäiset hankkeet ja kampanjat

Säätiö järjestää ja koordinoi yksittäisiä hankkeita ja kampanjoita, joihin CapManin henkilöstö sekä muut sidosryhmät voivat osallistua. Säätiön toiminta voi myös sisältää pro bono -työtä ja osaamisen jakamista hankkeiden hyväksi.

Organisaatioiden tuki

CapMan for Good tekee lahjoituksia olemassa oleviin yleishyödyllisiin järjestöihin, säätiöihin ja organisaatioihin, jotka toiminnallaan edistävät CapMan for Good -säätiön tarkoitusta. Tuettavien kohteiden sopivuus määritellään kriteerein, joihin kuuluu mm. pohjoismaisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä mahdollisuus konkreettiseen vaikuttamiseen.

Tiedotus ja valistus

Säätiö toimii yhteistyössä perus- ja korkeakoulujen kanssa ja lisää näin tietoisuutta yrittäjyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista yksilöille sekä yhteiskunnalle.